PRAVIDLA PRO ÚČAST HRÁČŮ A RODIČŮ NA TRÉNINCÍCH ŽÁKŮ A MLÁDEŽE S PLATNOSTÍ OD 1. 9. 2021

PRAVIDLA PRO ÚČAST HRÁČŮ A RODIČŮ NA TRÉNINCÍCH ŽÁKŮ A MLÁDEŽE S PLATNOSTÍ OD 1. 9. 2021

Informace k pravidlům týkajícím se pohybu a účasti hráčů a rodičů na trénincích a zápasech v návaznosti na obecně platná protiepidemická nařízení.

  • V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. 14601/2021-23/MIN/KAN s platností od 1. 9. 2021 se všichni hráči mládežnických týmů HC Kopřivnice mohou účastnit tréninků a utkání pouze za podmínky, že nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného onemocnění a zároveň (s výjimkou dětí do 6 let):
    1. jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku rychlého antigenního testu
    2. nebo jedenkrát za 7 dní doloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu
    3. nebo doloží oficiálním certifikátem potvrzení o provedeném očkování, že absolvovali očkování proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkování uplynulo minimálně 14 dní (potvrzení o dokončeném očkování dle bodu c) stačí předložit pouze jednou za dobu jeho platnosti).
  • Potvrzení dle bodu a) nebo b) je nutno předložit 1x týdně, a to vždy před první tréninkovou jednotkou v daném kalendářním týdnu.
  • V případě, že hráč BYL testován s negativním výsledkem v rámci pravidelného testování ve školském zařízení, které navštěvuje, stačí pro potřeby účasti na sportovní činnosti v rámci klubu doložit tuto skutečnost potvrzením školy nebo čestným prohlášením podepsaným rodiči (a to vždy 1x týdně).
  • V případě, že hráč NEBYL testován s negativním výsledkem v rámci pravidelného testování ve školském zařízení, které navštěvuje, musí doložit potvrzení dle bodu a) nebo b) v podobě některého z obecně uznávaných typů potvrzení vydávaných testovacími místy (a to vždy 1x týdně).

Kontrolu a evidenci příslušných potvrzení budou provádět trenéři / vedoucí jednotlivých tříd po týdnech a přehledně evidovat ve standardních docházkových formulářích.

I nadále platí, že všichni rodiče či další osoby doprovázející hráče na trénink či utkání, mohou pobývat v prostorách zimního stadiónu pouze na místech vyhrazených pro diváky a pouze za předpokladu, že nevykazují klinické příznaky nemoci covid-19 nebo jiné nemoci a zároveň splňují podmínku negativního výsledku testu, nebo dokončeného očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech a mají k dispozici oficiální potvrzení jedné ze tří podmínek. Toto potvrzení bude vyžadováno i v případě doprovodu dětí autobusem na mistrovská či přátelská utkání organizována hokejovým klubem.

 

Kalendář akcí a výsledků

Najdete nás na FB
Logo Pojď hrát hokej logo MSK logo MŠMT Nábor ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. logo NIMDA logo VOSKOP Logo FAVEA a.s. Logo Elektropohony Logo Deviro Logo Porgest Logo Komterm Logo TGS Logo Penzión p. B. Horou Logo Robinson logobg logo Profi Credit logo Pro Leasing s.r.o. logo Pavel Sedlák logo CCM
logo Schindler logo Bortel
logohc

Přihlášení


Zapomenuté heslo
.